SALVEM LA SERVANA
Inici  Al·legació Servana CEIX **Inf. Arqueològic 1   Inf. Arqueològic 2 
Projecte rehabilitació     Altres al·legacions

 

Cronologia de baix cap a dalt
Notícia al Levante.   24  de novembre de 2004
Una part de la Servana s'ha derrumbat. Justament aquella que estava recolzada per un pilar de pedra. En el lloc dels fets hi havia empentes d'un camió.
S'ha creat confusió donat que segons un policia local, al lloc dels fets, hi havia un camió amb dues persones que pretenien emportar-se unes bigues i en preguntar-li si les havia identificades, a les persones, contestà que no. Després sembla que les marques de les rodes eren d'un camió que havia llogat l'Ajuntament per guardar les jàcines i el capitell. En el plenari la màxima autoritat reconeix que foren identificades les persones esmentades i també es tenen els datos de la matrícula del camió. 
que_cau.jpg (9400 bytes)23  de novembre de 2004
Una part de la Servana cau o la tomben.
Informe de la policia local sobre el succeït.
A las 15.40h. estando regulando el aparcamiento en la C/Pont de Francisco, se observa camión pequeño a la altura de la casa de la servana por lo que se procede a comprobar, personándome en el lugar llega también Salvador Lloret y nos encontramos a tres individuos de raza gitana que estaban subiendo una biga de madera arriba del camión de, Iveco matricula V-3281-CD por lo que se les hace bajarla, se les pide la documentación y no llevaban ningún documento para identificase por lo que se procede a llamar a la patrulla de servicio de la guardia civil, que estaba la patrulla de tavernes la cual me comunica que tardaria mas de una hora en poder llegar, por lo que se les deja marchar. Se hace una inspección ocular y se observa que se ha derrumbado un lateral de la casa, por lo que se le comunica al Sr. alcalde, el cual a llamado al técnico municipal, también se persona el sargento de la guardia civil de Xeresa. Se procede hacer fotos del derrumbe, ser recogen las bigas y se guardan en el deposito, se ha procedido señalizaría zona con cinta.
EL AGENTE 05

arqueb03.jpg (17550 bytes)30 de setembre de 2004 El Bloc presenta una moció proposant que La Servana, tal com recomana la pròpia Conselleria de Cultura i Educació,  s'incloga en el Catàleg de Bens i espais protegits del PGOU de Xeresa d'acord amb el articles 92 al 99 del Reglament de Planejament de la C.V. La proposta és rebutjada pel vot en contra dels regidors del PP 

2 de juliol de 2004  En el plenari extraordinari de 2 de juliol de l'ajuntament de Xeresa s'aprova un projecte de rehabilitació de la casa de la Servana    Vore el projecte
9 de març de 2004 per decret de l'alcaldia (22/2004) davant la petició de Conselleria s'ordena paralitzar les obres cent metres al voltant de la Servana fins que s'elabore el projecte d'intervenció arqueològica
27 de febrer de 2004 La Direcció terriorial de Cultura i Educació s'adreça a l'Ajuntament i li demana que procedesca a la paralització cautelar de les obres en un voltant de cent metres de la casa de la Servana i de la sènia islàmica fins que s'elabore un projecte d'intervenció arqueològica.
Febrer 2004 L'arqueòleg Emili Moscardó elabora un informe arqueològic que constata la existència d'una alqueria musulmana als terrenys de la Servana i apunta la possibilitat de que fóra Xaresa, alqueria esmentada al Llibre del Repartiment.     Vore l'Informe arqueològic 2
16 de juny de 2003
La Conselleria ens remet un escrit en el que "declara la zona ocupada por la Masía de la Servana, como zona de protección arqueológica por lo que será de aplicación el artículo 62 de la Ley 4/98 de Patrimonio Cultural Valenciano."

Vore el text complet
28 d'agost de 2002 Titular del Levante, Edició Safor
El Centre d'Estudis i Investigacions Xeresans exigeix que un arqueòleg supervise les obres del polígon de Xeresa. L'associació torna a reivindicar la conservació de l'alqueria de la Servana.
Dia 3 de desembre 2001 Titular del Levante, Edició Safor
L'ajuntament de Xeresa modifica el projecte del polígon per tal d'evitar la destrució de l'alqueria de la Servana.
Un dels carrers del polígon s'ha projectat desplaçar-lo per a què no afecte a l'alqueria. El regidor nacionalista proposà, al Ple de l'ajuntament de 30 de novembre, que l'edifici s'incloguera en el "Catàleg de bens i espais protegits de caràcter municipal", la qual cosa fou rebutjada.
4 de juny de 2001  Al setmanari "Comarques Centrals" del Levante
La Servana de Xeresa Patrimoni singular de la Safor.
El PP de Xeresa ha aprovat per la via d'urgència l'adjudicació de les obres de la zona industrial que inclou la demolició de l'alqueria de la Servana, del segle XVIII, i el seu entorn una àrea d'interés arqueològic on s'han trobat restes que confirmen presència humana des de fa 5000 anys.
2 de juny de 2001  Titular del Levante, Edició Safor
La Generalitat demana a Xeresa que protegisca la Servana.
L'alcalde insisteix que no hi ha impediments per enderrocar l'alqueria construïda cap a 1840.
1 de juny de 2001 L'arqueòleg Pasqual Costa Cholbi prepara un informe arqueològic sobre la Servana encomanat pel Centre d'Estudis i Investigacions Xeresans en el que es resalta el valor etnològic de la casa de la Servana, així com el valor arqueològic del seu entorn. Vore l'Informe arqueològic 1
31 de maig de 2001 Titular del Levante, Edició Safor
El Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell demana a la Generalitat i l'Ajuntament de Xeresa que protegisquen l'alqueria de la Servana.
17 d'abril de 2001   Titular del Levante, Edició Safor
El pla de la zona industrial de Xeresa evita enderrocar «la Servana» després de la reivindicació cultural .
L'alqueria «la Servana» de Xeresa no serà enderrocada. Al menys aqueixa és la intenció dels tècnics que estan elaborant el projecte de la zona industrial que amenaçà aqueix edifici del segle XVIII.
6 d'abril de 2001  Titular del Levante, Edició Safor
El regidor del Bloc diu que Fluixà donava per fet que la Servana es demoliria.
Si ha canviat d'opinió que ho reconega i actue amb conseqüència.
4 d'abril de 2001 Titular del Levante, Edició Safor
Xeresa encarrega un estudi sobre l'alqueria la Servana.
Ciprià Fluixà, alcalde de Xeresa, del grup mixte, considera que el polígon industrial que va a desenrotllar-se a la zona on se situa l'alqueria la Servana no necessàriament ha de suposar la desaparició de l'edifici, del segle XVIII, i el seu entorn arqueològic. El ple de l'ajuntament aprovà la redacció del projecte amb el vot contrari de PSPV-PSOE i Bloc.
2 d'abril de 2001 La Conselleria remet a l'Ajuntament de Xeresa (Registre d'Entrada 457 de 9-4-2001)  un escrit en que textualment diu:
Se les advierte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.2 de lamencionada Ley, de la conveniencia de inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, del inmueble denominado casa rural la Servana.
29 de març de 2001 Els tècnics de la Direcció de Patrimoni ens remeten un informe en el que estimen que:
"El ayuntamiento de Xeresa establezca para la casa rural La Servana, las medidas de protección establecidas en el Catálogo de Bienes i Espacios Protegidos de su Plan General y la legislación urbanística.
Dado que el àrea afectada se presupone fundadamente la existencia de restos arqueológicos será de aplicación el articulo 62 de la Ley 4/98 de Patrimonio Cultutal Valenciano.
Cabe recordar asimismo, que todas aquellas remociones de tierras que puedan afectar a posibles áreas con restos arqueológicos o paleontológicos deben contar con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Artístico, según lo dispuesto en el Titulo III de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano."
1 de març de 2001   Titular del Levante, Edició Safor
Xeresa aprova per la via de urgència les obres que destruiran l'alqueria de la Servana.
El PP de Xeresa ha aprovat por la via de urgència la adjudicació de la zona industrial que inclou la demolició de l'alqueria de la Servana, del segle XVIII, i el seu entorn, una àrea d'interés arqueològic.
25 de març de 2001  Titular del Levante, Edició General
Xeresa enderrocarà una alqueria del XVIII per desenrotllar un polígon industrial.
El regidor del Bloc, una associació cultural i alguns particulars han presentat al·legacions per evitar que un polígon industrial destruïsca la casa de la Servana i el seu entorn arqueològic, citat per Cavanilles.
Febrer de 2001 El CEIX presenta el número 5 de la Revista La Cisterna en el que ens fem ressó de la reivindicació de la protecció de la Servana.  La revista és un monogràfic de la Servana i cal destacar l'article de Rosa Isabel Torres Gorrita i MªCarmen Fernández Morgado  llicenciades en Hª. Esp. Prehistòria i Arqueologia que podeu llegir si polseu el següent enllaç. La Servana un lloc en la memòria
12 de febrer de 2001 Davant la presentació de l'alternativa tècnica de la mercantil APRUSA per al desenvolupament d'una actuació integrada al polígon Industrial SUNP1-UA2, el Centre d'Estudis i Investigacions Xeresans presentà al·legacions tant a l'Ajuntament de Xeresa com a la Direcció General de Patrimoni demanant que es preservara l'edifici de la Servana i que s'incloguera en el Catàleg de Bens i Espais protegits d'àmbit municipal. Vore text complet de l'al·legació

Anar al començament de la pàgina