L'ASSOCIACIÓ CEIX

tot_ceix.jpg (18919 bytes)

Estatuts Llei 1/2002 Tràmits Constitució Tornar pàgina d'inici
Mod. Estatuts Llei 1/02 Règim fiscal Decret C. Valen.
*** *** ***
L’associació inicià la seua tasca en gener de 2000, quan el seus membres, la major part professionals de l’ensenyament, ens proposàrem publicar una revista trimestral de caràcter cultural i local; però, no obstant, amb la pretensió d’arribar a un nombre important de gent del nostre poble.

La recuperació i conservació del patrimoni i medi local, l’estudi de la història de Xeresa, la recollida i publicació de tradicions i contalles dels nostres majors, així com tots els documents gràfics possibles, han estat, de moment, els nostres objectius. En resum, reflectir i deixar constància d’una forma de vida que se'ns va de les mans, que s’oblida a passes de gegant. El nom que li posàrem va ser "LA CISTERNA", una construcció d’origen àrab que formava part de la vida del poble, i que des dels anys 60 està destruïda i soterrada.

En abril de 2000 veié la llum el primer número de la nostra publicació. En ell tractàrem el tema de "la pasqua, abans". Ens el llevaren de les mans: en dos dies ens quedàrem sense exemplars. I la resposta, en els següents números, ha estat igual de satisfactòria: per a un poble que no arriba als 2000 habitants, una tirada mitjana de 350 exemplars, pensem que és prou acceptable.

En la revista número 5 , tractàrem el tema de "La Servana", una antiga alqueria que anava a enderrocar-se degut a la construcció d’un polígon industrial. Ha estat la que més ressò popular ha tingut, de totes les publicades fins ara. (Podeu consultar tots els continguts, així com els articles de cada revista, en aquesta mateixa web). En febrer de 2001 presentàrem una al·legació a l'execució de la segona fase del polígon de Xeresa; sol·licitant la preservació i protecció de l'edifici de la Servana i els seus voltants. En juliol presentàrem un informe arqueològic per tal d'avalar l'anterior petició.

Davant l'anunci d'informació pública del Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Riscs d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) per les resolucions de 12-3-2001 (DOGV nº 3969 de 29-3-2001) i 10-5-2001 (DOGV nº 4002 de 18-5-2001), que inclou dues actuacions a relitzar al barranc del poble, proposades per la Direcció General d'Urbanisme i Ordenació Territorial de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana. La nostra associació ha presentat les corresponents al·legacions:

1er.- Davant la proposta d'actuació de "restauració Hidrològic-forestal del Barranc de Xeresa" presentem una al·legació sol·licitant que s'incloga la rehabilitació/restauració d'una pedrera, principal causant, al nostre entendre, dels problemes de drenatge d'aquesta conca.

2on.- Davant la proposta d'actuació sobre la "Prolongació de la canalització del barranc", presentem una al·legació sol·licitant que l'actuació proposada siga eliminada del Programa d'Actuacions prevista al PATRICOVA i que s'estudie la possibilitat de substituir-la per un altra que redueisca el risc d'inundació del barranc de Xeresa en el tram comprés entre l'E.D.A.R i la carretera nacional N-332. Aquesta àrea esta ocupada en l'actualitat pel polígon industrial i no s'ha previst cap actuació, malgrat figurar com a Zona de Risc d'Inundació (Risc 3: Freqüència menor de 25 anys; calat < 0,8 metres).

En un futur pròxim, i en la mesura de les nostres possibilitats (quasi tots treballem fora del nostre poble, i a més a més, som una associació sense ànim de lucre), ens plantegem ampliar els tipus d’activitats a realitzar, així com preveure la possibilitat de contactar amb altres associacions semblants a la nostra. Esperem que aquestes pàgines aprofiten per això.

Anar al començament de la pàgina