ArtXiu peRsonA  L   d'emi talens      

                           Dietaris Novel.les  Relats  Poemaris  Aforismes Fotografia

                                          

 

Textos:                                        Dones

    Escriure és tan essencial 

com pensar.     

Pensar tan elemental com viure.

            Viure tan elemental com viure,

o com conviure, riure, parlar i...

escoltar, educar,  aprendre, mirar i... 

lleg ir, consum IR cultura,

                                re cor dar 

reg irar cultura...

cult ura = +  +...

human isme   =, interculturalitat,

human itat       

hum ilitat        

ama bi litat

est abil itat

cor dia litat

persona litat...

LITERA tura

                        cultURA =paU respirar, musicar, pintar, poe MAR,

recordar, caminar, actuar,  ar T.

Poema

           Potatoe     

(© Emi Talens)

Water                     Quasi unPo EmaF ruitA

               Melon   d'Alger .........:Po EmaF ruitA  

    (© Emi Talens)

 

Con tin u arà...

  © Copyright,  Emília V. Talens Alberola