ArtXiu peRsonA  L   d'emi talens      

                           Dietaris Novel.les  Relats  Poemaris  Aforismes Fotografia

                                          

 

Sol de Novembre

    És la meua primera novel.la treballada ja amb una intenció i planificació  sistemàtiques. Un cop decidida l'estructura i l'argument, la vaig escriure al llarg d'un parell d'estius i em fa l'efecte que s'hi copsa efectivament la climatologia estival. L'objectiu inicial era efectuar un sentit homenatge a CARCAIXENT, el meu poble.  Localisme, doncs, intencionat i de programa de festes, vaja, però sense vanitats artístiques ni ingenuïtats casolanes; en cap moment pretenia ni somiava fer cap obra "universal" però sí aprofitar per fer alguna mena de sentida queixa per la impotència general que hom manifestava  a conseqüència de les guerres i les barbaritats als Balcans.

   Un recurs potser fàcil però que m'interessava usar era la tècnica cinematogràfica del "Flash Back" que abocava els personatges a usar el llenguatge de la nostàlgia i l'enyor.

   I des del subconscient probablement sortien totes les lectures Proustianes i tantes altres....

   Argument: Una pintora va evocant la seua trajectòria vital i artística davant de l'adolescent bosniana que va adoptar.

Fragment 1

Més fragments?

Fragment 3

  © Copyright,  Emília V. Talens Alberola. Prohibida la reproducció sense permís de l'autora.