Província de Lleida


Sant Joan de Boí
(La Vall de Boí, Alta Ribagorça)

Església construïda al mateix temps que les veïnes Sant Climent i Santa Maria de Taüll i Santa Eulàlia d'Erill la Vall durant el segle XI.


Té planta basilical de tres naus, originàriament  acabades en tres absis semicircular. El central però es va enderrocar en el segle XVIII per ampliar la plaça del poble. Actualment fa les funcions d'absis el tram presbiterial. Els dos laterals estan decorats amb arcs cecs. 

Vista general

Les naus estan separades per quatre arcs formers de mig punt que es recolzen en columnes i pilars quadrats. La coberta es de fusta i de doble vessant.


En el mur nord podem trobar diferents escenes pintades entre les dues finestres i la porta. En el sector més proper a la capçalera trobem a l'apòstol Felip, que estava parlant amb algú altre, ara desaparegut. Entre les dues finestres trobem una escena de joglars i malabaristes. En el tercer i quart sector trobem novament a dos apòstols o sants encarats, però sense poder identificar de qui es traca.


En el mur oest trobem tres personatges que semblen sortir d'un mantell. També es representen alguns animals o bèsties demoníaques, que probablement formaven part d'una representació del Judici Final. 


En el mur de separació entre les naus sud i central trobem l'escena de la lapidació de sant Esteve.


En el intradós dels arcs formers trobem representats diferents animals i bèsties salvatges.


És una incògnita pels estudiosos la inclusió d'una figura humana en un dels arcs formes, ja que en tots els altres, com ja hem vist, es representaven animals. A més a més, és tracta d'un coix, un figura bastant recurrent en el romànic. 

Reproducció del coix    Pintures murals conservades al MNAC


En l'actualitat el temple està decorat amb reproduccions de les pintures murals que decoraven el temple completament. Estan datades a principis del segle XII i entre els anys 1919 i 1923 van ser arrencades i portades al Museu Nacional d'Art de Catalunya

Reproducció de les pintures murals     Reproducció de les pintures murals


També podem veure una pica baptismal i una beneitera.

Pica baptismal


En el mur nord podem trobar la portalada del temple. Estava protegida amb un porxo, avui desaparegut, que protegia la pintura mural que la decora. Com succeeix amb les pintures de l'interior, la que podem observar in situ és una reproducció. En el mur oest es va obrir una altra porta en època moderna.

Reproducció de les pintures del temple        Pintures murals conservades al MNAC


Junt al mur sud s'alça la torre de campanar. El darrer pis correspon a un sobrealçament que es va fer posteriorment. Els pisos originals estan decorats amb arcs cecs, lesenes angulars i un fris de dents de serra. En el pis més inferior s'obre una única finestra de mig punt a cada cara. En el segon podem trobar finestres geminades en totes les cares, excepte en la cara sud, on només n'hi ha una.


A la Vall de Boí podem trobar altres edificacions romàniques interessants com Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Sant Quirc de Durro, Santa Marida de Cardet i Santa Maria de Cóll.