Província de Barcelona


La Nativitat de Durro
(La Vall de Boí, Alta Ribagorça)

La seva construcció és més tardana a la resta dels temples de la vall, situant-se en la segona meitat del segle XII. Al segle XIII va patir les primeres reformes. 


Està formada per una única nau acabada en un absis trapezoidal que fa les funcions de sagristia. Originàriament la nau acabava en un absis semicircular, que va ser enderrocat i amb les seves pedres es va edificar l'actual. La nau està coberta amb volta de canó lleugerament apuntada. Està dividida en quatre trams mitjançant arcs torals. 


En el costat sud encara es pot veure un dels braços del transepte i l'absis semicircular de la capçalera original. En construir la sagristia va quedar oculta la seva part exterior i se li va fer una porta al centre del tambor, per tal de poder accedir a aquesta nova dependència. En el mur nord s'hi van afegir dues capelles en època gòtica. Estan cobertes amb una senzilla volta de creueria. 

Volta de les capelles gòtiques


Junt a aquestes capelles, en el tram corresponent al transepte, s'alça el campanar de torre. Té planta quadrada i una alçada de cinc pisos, separats per un fris de dents de serra i un d'arcs cecs. Al llarg dels segles ha patit moltes modificacions. El pis superior es va escapçar. En els dos següents es van substituir les finestres geminades per uns grans finestrals apuntats. En el segon pis podem veure un parell de finestres geminades en els costats nord, sud i est, mentre que a la tercera planta trobem tres finestres a cada mur, excepte en el de l'oest. . 

Torre campanar i capçalera         Torre campanar

En el mur nord del temple trobem una senzilla portalada. La realment interessant es troba en el mur sud. Es tracta d'una porta de mig punt protegida per un porxo La porta està formada per dos arquivoltes i un guardapols esculpit amb tauler d'escacs. Les arquivoltes descansen en dos parells de columnes amb capitells decorats. Els més exteriors tenen motius vegetals, mentre que els dos interiors representen algunes bèsties enfrontades. Sobre la portalada hi podem veure un crismó.


En la porta de fusta encara es poden veure moltes elements de la forja romànica. 

Forja romànicaForja romànica

Forja romànicaForja romànica


A l'interior del temple, en el cor, es conserven dos plafons de fusta d'un antic banc romànic, integrats en un banc modern.


També es poden veure les restes d'una talla de fusta de Nicodem que formava part d'un grup escultòric del Davallament similar al de Santa Eulàlia d'Erill la Vall. D'aquest grup només es conserva la imatge de la Mare de Déu, que es conserva en el Museu Nacional d'Art de Catalunya