Pàgina de Josep Vicens i PascualEscrits publicats
Revista Gorg (1969-1972)

Quaderns Pego (1976-1983)
Revista L'Almoina (1990-1996)
III Jornades Carmel Giner i Bolufer (2008)
El soll morisc a Pego (2009)
Ondara als Quinque libri de Pego entre 1533 i 1661 (2011)
Informe del cognom Cendra (2016)
Entre la bomba i la metralla (2019)

Publicats a Amazon

Estudi i transcripció del primer quinque libri de Pego (1533 a 1611)
És un estudi del primer quinque de la parròquia pegolina on s'analitza l'aspecte formal del volum, les partides de bateig, de confirmacions i de matrimonis, els autors i els seus trets lingüístics, les dades, curiositats, amb una conclusió final. Amb la transcripció fidel de tots els registres del quinque.
Estudi i transcripció del segon quinque libri de Pego (1612 a 1625)
Consta de dues parts: en primer lloc de l'estudi del segon quinque de la parròquia pegolina on s'analitza l'aspecte del volum, les partides de bateig, de confirmacions i de matrimonis, els autors i els seus trets lingüístics, les dades, curiositats, amb una conclusió final i una segona part amb la transcripció fidel de tots els registres del quinque.
Estudi i transcripció del tercer quinque libri de Pego (1626 a 1661)
Una primera part amb els autors, les característiques lingüístiques i formals de les partides i estadístiques de bodes, naixements i defuncions. I una segona amb les transcripcions dels registres del quinque.
Cognoms de fora del Regne incorporats a Pego (1533-1661)
Tracta sobre els cognoms de les persones que durant els anys apuntats van ser inscrits als tres primers quinque libri de la parroquial de la vila de Pego i que procedeixen d’indrets que no pertanyen al regne valencià.
Cognoms de la Marina Alta registrats a Pego (1533-1709)
El present treball és principalment un catàleg de cognoms de les persones originàries d’altres pobles de la comarca ordenats alfabèticament que són inscrites als quinque de Pego i s’indica, quan ho fa el registre original, si les persones són naturals o habitants dels llocs de procedència i les relacions familiars i s’hi comenten els fets que destaquen els textos originals.
Cognoms de Pego (Marina Alta) als segles XVI i XVII
El present estudi és sobre tots els cognoms pegolins del 1533 a 1659 amb la indicació de la quantitat de persones que els porten, així com el seu origen i alguna observació concreta d'alguns cognoms, seguint els Quinque libri de la parròquia de la població que abracen els anys esmentats dalt. Així mateix s'indiquen les diferents variants gràfiques que presenten alguns cognoms i també s'incideix en les observacions sobre els cognoms d’algunes persones i la procedència concreta quan queda explicitat a les partides originals.
Escrits Llibre de Festes de Pego 1978-2013
Majoritàriament són articles sobre història de Pego i de la subcomarca. Es poden dividir en dos grans grups un primer escrits entre 1978 i 1987, i un segon des del 2006 fins actualment.
Entre uns i altres hi ha la diferència dels mitjans tècnics que hi havia en aquells anys en l'exploració de la investigació, més manuals i analògics els primers i més mecanitzats i digitalitzats els segons, gràcies als avanços sobretot de la informàtica i la fotografia digital.
Noms propis de Pego (1533-1611)
Hi ha una relació dels noms propis de la vila de Pego entre 1533 i 1611, amb una introducció, unes observacions lingüístiques, un resum dels noms més nombrosos, les diferents grafies i la quantitat de tots els noms d'aleshores.

DICCIONARI DE COGNOMS PEGO (1533-1800)

Es tracta d’una obra que arreplega tots els cognoms ordenats per ordre alfabètic de les parròquies de la Vall de Pego. Conté referències a les persones i famílies que els portaven així com la procedència, quan és possible, i també els oficis anotats. Hi trobarem circumstàncies concretes de cognoms o de persones si els documents originals en manifesten, així com la continuïtat del respectiu llinatge al llarg dels tres segles analitzats.

Cognoms de Pego que falten al Diccionari de Cognoms Pego (1533-1800).

Apunts i exercicis de Llengua

Els apunts de Llengua catalana es basen en les programacions confeccionades per a alumnes de Batxillerat i consta sobre: conceptes de llengua, variacions, els dialectes de la llengua catalana, sociolingüística, la història de la llengua catalana i els diversos registres socials i amb exercicis.

Apunts de Literatura

Consta de cinc blocs literaris: narrativa, poesia, història, teatre i el d’assaig, amb nous textos, amb noves activitats i amb la teoria tot acompanyant la pràctica.

 

Publicats a Bubok
Apunts i activitats de Narrativa
 
Treballs
La immigració mallorquina i iberuda a La Vall d'Alcalà al segle XVII (1970)
Capellans de la Parròquia de Pego dels segles XVI i XVII (2013)
Població i gràfiques de batejos, bodes i morts a Pego, segles XVI i XVII (2013

Opinions
Sobre els noms dels carrers (2016)


 
 


Josep Vicens Pascual, 2020

Correu electrònic


comptador de visites