Pàgina Personal de José Vicente Mestre Chust

 

En aquesta pàgina vull presentar tots els articles que he anat publicant, especialment aquells relacionats amb els Drets Humans, qüestió a la que m’he dedicat acadèmicament els darrers anys.

 
El Emotivismo Moral y el Diálogo Racional.
Article publicat a la revista A Parte Rei l’any 2003. La idea fonamental és la següent: A l’hora de decidir què és correcte i què no ho és, seguim criteris emocionals, que, posteriorment, racionalitzem per poder dialogar amb la resta d’éssers humans (seguint els plantejaments filosòfics de Jürgen Habermas).

La Legitimación Filosófica de los Derechos Humanos. Article publicat a la revista A Parte Rei l’any 2004. En aquest article expresso la idea del diàleg com a eina ètica, posant com a exemple els Drets Humans i analitzant les diverses formes de legitimació filosòfica que han tingut (Jusnaturalisme, Utilitarisme, Ètica Discursiva...).

Educación en Derechos Humanos. Article publicat en dues versions (una per la revista Vivir Educando, i l'altra per la revista Padres y Maestros) l’any 2005. A partir de la teoria de Lawrence Köhlberg sobre les etapes del desenvolupament moral, expresso la necessitat de l’Educació en Drets Humans.

Los medios de comunicación y el proceso de aprendizaje. Article creat dins el Teleencuentro Iberoamericano sobre Pensamiento, Educación y Medios de Comunicación organitzat per la Cadena ATEI, A Parte Rei i Le Monde Diplomatique,  i publicat a Le Monde Diplomatique Nº 135 de gener de 2007. Analitza el paper dels mitjans de comunicació en el procès de socialització.

Educar en Derechos Humanos. Article publicat a la revista Padres y Maestros l’any 2007. L’article analitza les claus de l’Educació en Drets Humans i el paper que juga Amnistia Internacional en aquest àmbit.

Reflexiones acerca de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Article publicat a la revista A Parte Rei l’any 2007 que intenta reflexionar sobre el debat pedagògic provocat per la matèria d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans.

La matèria d'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans. Article publicat a la revista 1948, editada per la Federació Catalana d'ONG de Drets Humans a la primavera de 2007 que mostra la posició d'Amnistia Internacional pel que fa a aquesta matèria establerta per la LOE.

Reflexions sobre la Llei de Dependència.  Article publicat el maig de 2008, a la revista de l'Associació de Familiars d'Alzheimer i altres demències de Gavà (FAGA), on hi ha un breu anàlisi de la Llei de Dependència, i la seva significació dins l'estat del benestar.

L'Educació i els Drets Humans. Article publicat el setembre de 2008 a la revista Sant Boi Educa, on es fa una reflexió sobre la posició d'Amnistia Internacional respecte al tema de l'educació en drets humans.

Educación en derechos humanos 60 años después de la Declaración Universal. Article publicat a la revista Padres y Maestros l'octubre de 2008, on s'explica quines són les reivindicacions d'Amnistia Internacional respecte a l'Educació en Drets Humans.

Articles publicats a Suite 101. Portal on line on sóc col·laborador expert en Educació per a la Ciutadania.

Educar en drets humans és educar en valors ciutadans. Article publicat a eldiario.es a l'edició catalana.

És perillós pensar?. Article publicat a eldiario.es a la secció catalana d'educació.

 


Tornar a l'inici

Llibres Publicats

Enllaços web