L'Educació i els Drets Humans

José Vicente Mestre Chust

 

L'educació en drets humans ha estat en el centre del debat pedagògic al llarg dels darrers anys, més per qüestions polítiques que no pas pedagògiques, degut a l'aparició de la matèria d'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans. Aquesta nova matèria el que pretén és portar a l'ensenyament obligatori l'educació en drets humans, cosa que Amnistia Internacional, seguint les recomanacions de les Nacions Unides i el Consell d'Europa, considera imprescindible.

 L'objectiu de l'educació en drets humans és transmetre els valors continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, valors com el reconeixement de la dignitat i la igualtat de tots els éssers humans, el respecte, la tolerància… La incorporació d'aquests valors és un element fonamental del procés educatiu, ja que aquest no pot consistir només en la transmissió d'una sèrie de coneixements.

 L'Educació en valors juga un paper fonamental en el procés d'educació integral de l'individu. Cal tenir present, però, que quan eduquem en valors hem d'analitzar en quins valors ho fem: per exemple, els nazis educaven en valors com l'odi o la intolerancia, i a l'Espanya franquista s'educava en valors com la discriminació per raons de gènere. Per això podem dir que no tota educació en valors és compatible amb l'educació en drets humans.

 L'educació en drets humans és una feina a llarg termini però eficaç, una eficàcia que es manifesta en els dos aspectes següents:

 . D'una banda, coneixent els drets humans s'està més sensibilitzat i disposat a respectar els drets dels altres, ja que els valors propis d'aquests drets s'han interioritzat.

 . D'altra banda, els individus que coneixen quins són els seus drets poden exigir a les autoritats que els respectin.

 És per això que Amnistia Internacional reclama la inclusió de l'educació en drets humans en tots els nivells educatius. De forma prioritària, ha treballat per a aconseguir la implantació d'elements d'educació en drets humans en l'educació obligatòria (i per això celebra la inclusió de la nova matèria d'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans), alhora que reclama que els futurs docents rebin també educació en drets humans: és imprescindible que el professorat de Primària i Secundaria tingui la suficient formació en educació en drets humans, de manera que disposi de la base adequada per a poder educar al seu torn en drets humans.

Després de la publicació de l'informe es va iniciar una campanya en la que es reclamava   que  l'Educació  en  Drets Humans formés part del currículum obligatori de carreres com Pedagogia,  Magisteri,    Ciències  de l'Educació. A més, coincidint amb els canvis que s’estan produint en l’àmbit de la universitat pel Pla de Bolonya, ara es reclama igualment que d’altres estudis, com per exemple Dret o Medicina, tinguin també  dins el seu  currículum formació en drets humans, d'acord amb la reivindicació de que l'educació en drets humans estigui present en tots els nivells i àmbits educatius.

L’educació en drets humans és fonamental. Per viure en una societat democràtica  en la que es respecti la llibertat, la igualtat i la dignitat de totes les persones cal conèixer quins  són els nostres drets  haver-los  interioritzat i actuar d'acord amb ells. Per això és necessari que aquesta educació s'imparteixi durant l'ensenyament obligatori, cosa que alhora implica que, prèviament, durant la formació dels docents, aquesta educació també se'ls hagi impartit a ells.

Paral·lelament a la seva feina reivindicativa pel que faa   la incorporació de l’educació en drets humans als plans d’estudi dels diferents nivells educatius, Amnistia Internacional ha anat elaborant materials didàctics (a més de traduir materials de la mateixa organització en altres idiomes o adaptar els d’altres entitats), per tal de facilitar la feina del professorat  a l’aula. Especialment a Catalunya aquesta activitat  de l’organització ha tingut una importància especial i, en l’actualitat, ofereix a través d'Internet un ampli ventall de suggeriments i propostes  en català.  A l'apartat d’educació de la web d’Amnistia Internacional de Catalunya podreu trobar diferents propostes, recursos i documents.

 Ja per acabar aquest escrit afegirem només com a mostra de les diferents propostes que s'ofereixen l'activitat "Una postal una vida". Consisteix en l'organització d'un enviament massiu de postals als dirigents d'un país amb la finalitat d'obligar-los a aclarir o evitar un cas de violació dels drets humans d'un menor. La realització des de fa molts anys d'aquesta activitat als centres d'ensenyament permet afirmar la eficàcia com a eina sensibilitzadora, gràcies a la constatació per part de l'alumnat que la seva implicació es tradueix en resultats tangibles i positius (1), cosa que, al capdavall, és l'objectiu de totes les accions que promou Amnistia Internacional.

 

José Vicente Mestre Chust

Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació

www.amnistiacatalunya.org/edu

Una postal una vida:

www.amnistiacatalunya.org/edu/4p/cat/desc-postal.html

 

(1) És una proposta que es pot englobar en el que actualment se'n diu "aprenentatge servei" (APS), un tipus de propostes educatives que combinen l'adquisició de coneixements amb l'actuació sobre necessitats reals de l'entorn, amb l'objectiu de millorar-lo.

 

Aquest article va ser publicat per la Revista Sant Boi Educa a la tardor de l'any 2008.

 


Tornar