exposicions

D'un temps ençà la gent jove de Vinaròs estem mancats d'un local o espai propi per a les nostres activitats. No tenim lloc on reunir-nos, trobar-nos amb la gent, xerrar, culturitzar-nos, llegir, organitzar i assistir a xerrades i debats, passar vídeos i un llarg d'activitats socials de què estem privats directament, o bé ens suposa un esforç gran. La gent que fins ara hem estat organitzant l'Aplec del Sénia ara passem a anomenar-nos Assemblea Popular del Sénia, ja que el nostre projecte vol anar més enllà de l'organització del festival lúdico-festiu anual. Volem obrir-nos un espai propi al nostre poble per tal d'arribar amb les nostres reivindicacions a tot el poble.

Amb aquest propòsit, ens hem proposat d'obrir i gestionar un Casal Popular al poble de Vinaròs. Un casal autogestionat, plural i obert, on totes aquelles persones s'hi puguen trobar a gust. El Casal estarà emmarcat en un àmbit anticapitalista i antifeixista. Anticapitalista perquè no creiem en l'actual sistema falsament anomenat democràtic, i antifeixista perquè ens oposem a la intolerància i qualsevol tipus de discriminació i imposició. Al mateix temps, reivindicarem amb el Casal una realitat que és l'existència d'una comarca natural, la Comarca del Sénia i tot el que això comporta: una unitat geogràfica, històrica, cultural i lingüística.

Som conscients que el nostre projecte no serà possible sense la implicació i l'ajut del poble vinarossenc i la resta de la comarca del Sénia. I, encara més, dels i les joves que són els més perjudicats per la manca d'un espai on realitzar les seues activitats. I quines són aquestes activitats que ens agradaria organitzar? Entre altres:

obrir de tarde oferint un espai de trobada i d'intercanvi d'idees amb servei de barra a preus populars

organitzar passis de vídeo periòdicament (pel·lícules, documentals, reportatges...) i videofòrums (pel·lícula o documental + debat posterior)

organitzar xerrades sobre temàtiques d'interès amb ponents experts en la matèria, jornades formatives, debats

estar subscrits a revistes i publicacions i oferir-ne la lectura gratuïta a tothom

ser un punt d'informació dels moviments socials de la comarca i altres

tenir un lloc de reunió els col·lectius implicats en el manteniment del Casal

organitzar reunions obertes de l'Assemblea Popular del Sénia, on totes les veus seran escoltades i on s'exposarà la feina que està portant a terme aquesta

fer difusió del projecte de la Comarca del Sénia

organitzar activitats diverses, la imaginació la posa tothom

Perquè el nostre projecte siga factible i puga tirar endavant la participació de tots i totes serà imprescindible.

En primer lloc, l'Assemblea Popular del Sénia és la que se'n farà càrrec de la gestió del local: assolir les despeses de lloguer, d'aigua i de llum, vetllar per complir amb els horaris pactats, portar l'economia, etc. Tot i així, caldrà que altra gent col·labore amb el projecte en forma de socis. Ser soci del Casal significarà formar part del projecte, tenir dret a participar de les reunions de la Junta del Casal (la qual decideix els actes que es faran, vigila l'estat econòmic i social, pren decisions), a més a més els socis tindran sempre un tracte especial durant les activitats del Casal.

Finalment, els socis pagaran unes quotes semestrals que serviran per a contribuir a l'autogestió del Casal. Finalment, només ens queda convidar tothom a participar del projecte, és ambiciós però necessari, el nostre poble i, sobretot, la nostra joventut, necessitem un lloc d'oci alternatiu, on poder aprendre coses noves i desenvolupar-nos com a persones i com a poble


fes-te soci