Correu eletrònic  
 
 
 

Training Channel és el mètode que suma els avantatges de la formació presencial i els avantatges de la formació e-learning, per a crear un nou sistema de transmissió del coneixement que permetrà a les organitzacions ser més eficients i competitives.

Training Channel ve a resoldre la situació de la formació en l'empresa, configurant-se com el primer canal de formació en directe a través d'internet.

Training Channel no ha estat dissenyat per a resoldre un problema puntual de formació sinó que ho ha estat com un sistema de millora contínua de la capacitació de tota l'organització sent, per altra banda, complementari als altres sistemes de formació.

Training Channel utilitza les tecnologies més avantguardistes de la comunicació i les posa al servei d'equips geogràficament dispersos per a desenvolupar el procés formatiu en format telepresencial, a través d'un navegador Web, amb les mateixes característiques i resultats que si estigués presencialment.

Accedir a Training Channel

CARACTERÍSTIQUES DE TRAINING CHANNEL
-Programació de les sessions amb horaris, dates i continguts prefixats i coneguts pels abonats amb una antel·lació mínima de tres mesos.
-Interactivitat entre alumnes e instructors.
-Formació telepresencial.
-Possibilitat de visualització en "diferit" del cursos emesos.
-Instructors d'alt nivell certificats.
-Abonaments d'assistència per a un o més usuaris no associats a cap persona.
-Quota anual amb renovació automàtica.
-Tots el cursos publicats s'emetran en cas de que hi hagi almenys un inscrit.
-Devolució de l'abonament en cas de no realitzar almenys un curs durant el període d'abonament.

REQUISITS D'ACCÉS
- Connexió a internet.
- 512 Mb. RAM.

CANALS EN EMISSIÓ
Horaris de les emissions
Dilluns a Dijous: 9:00 - 22:00
Divendres: 9:00 - 15:00
Hores anuals d'emissions en directe
Canal Tecnològic: Més de 1000 hores en més de 50 cursos oficials.
Canal Ofimàtic: Més de 500 hores en directe per 30 cursos l'any.
Canal Habilitats: Més de 160 hores en directe per més de 10 cursos anuals.