Correu eletrònic  
 
 
 

Windows Server 2008

Codi curs

Descripció del curs

Hores

MOC-6418

Deploying Windows Server 2008

15

MOC-6415

Updating your Network Infrastructure Technology Skills to Windows Server 2008 (Beta 3)

15

MOC-6416

Updating your Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 (Beta 3)

25

MOC-6416B

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

25

MOC-6417

Updating your Application Platform Technology Skills to Windows Server 2008 (Beta 3)

15

MOC-6424

Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory

15

MOC-6429

Configuring and Managing Windows Media Services for Windows Server 2008

10

MOC-6425

Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

25

MOC-6426

Configuring and Troubleshooting Identity and Access Management in Windows Server 2008 Active Directory

15

MOC-6420

Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure

25

MOC-6421

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure

25

MOC-6427

Configuring and Troubleshooting Internet Information Services 7.0 in Windows Server 2008

15

MOC-6428

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services Servers

10

MOC-6430

Manging and Maintaining Windows Server 2008 Servers

25

MOC-6435

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

25

MOC-6436

Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastruture and Services

25

MOC-6437

Designing a Windows Server 2008 Applications Platform Infrastructure

15

TORNAR