Acords Derivats de A i EHome
Vista Horizontal
Notes
Acords Derivats
Acords Especials
Escales
Variacions A i D
Vista Vertical
Acords Verticals
Variacions A i D


La nota base �s: 
Nota base? Vermella Negra
Digitaci�? S� No
Copyright�1997
Designed and Engineered by Steve Pleasants