Acords A i D

Home
Vista Horizontal
Notes
Acords derivats
Acords Especials
Escales
Variacions A i D
Vista Vertical
Acords Especials
Variacions A i D

     
La nota base és: 
Nota base? Vermell Negra
Digitació? Sí No

El punt blanc superior representa el cinquè fret, o la posició V. Canvia el fret per canviar l'acord.

Copyright©1997
Designed and Engineered by Steve Pleasants