Aragó - Província d'Osca


Catedral de Sant Vicenç de Roda de Isábena
(Isábena, Ribagorça)

42º 17,494'N ; 0º 31,693'E   
Claustre

Té planta quadrangular  i va es va començar a construir cap a l'any 1136. Destaca per la seva senzillesa i austeritat.


Les quatre galeries estan formades per arcs de mig punt adovellats, que es recolzen en senzilles columnes amb els capitells esculpits amb motius geomètrics, vegetals i en un parell s'hi poden veure també representats animals. Malauradament tots els capitells estan mutilats  amb  unes incisions que s'hi van fer posteriorment per sustentar algun tipus d'estructura de fusta.

Detall capitellsDetall capitell

ClaustreArcs del claustre

Arcs del claustre


En el mur sud podem trobar els dos capitells on s'ha esculpit figures animals. En un d'ells hi ha representat un cavall en una de les seves cares. En les altres tres trobem motius vegetals. En el capitell del costat es pot veure a un gos, un ase, un gall i un cap humà entre plantes.

Capitells esculpits amb animalsCapitells esculpits amb animals

Capitell del cavallGos esculpit en un capitell


En els angles del claustre trobem uns esvelts arcs de mig punt, que es recolzen en columnes adossades. Aquests arcs serveixen per reforçar la teulada, sota la que hi trobem una imposta esculpida amb un escacat, que recorre tot el perímetre claustral.

Galeria del claustre        Capitell cantoner


Però si es conegut per alguna cosa el claustre de Roda de Isábena és per la gran quantitat de laudes funeràries que hi ha gravades en els seus murs i en els seus arcs. Algunes d'elles encara conserven la seva policromia original. 

laudes funerarieslaudes funeraries

laudes funerarieslaudes funeraries

laudes funerarieslaudes funeraries

laudes funerarieslaudes funeraries


N'hi ha prop de dues-centes. La més antiga es remunta a l'any 1143, mentre que la més "moderna" data del segle XV.

laudes funerarieslaudes funeraries

laudes funerarieslaudes funeraries

laudes funerarieslaudes funerarieslaudes funerarieslaudes funeraries


En el mur est trobem l'accés a la sala capitular, avui convertida tristament en botiga de records i artesania, impedint la seva contemplació. Cinc arcs de mig punt comuniquen aquesta estança amb el claustre, essent la central la porta. Els capitells estan bellament esculpits amb motius florals, fulles i pinyes.


En el mur sud trobem la porta que ens porta cap al temple. És de mig punt i adovellada. En aquest mateix mur es poden observar algunes mènsules esculpides amb caps humans i motius geomètrics on es recolza la teulada.


Adossat al  mur nord es troba el refetor, avui convertit en restaurant. Es tracta d'una sala rectangular coberta amb volta apuntada en la que es conserva un petit fragment de pintures murals, que només pots contemplar si et quedes a dinar. L'antiga porta d'accés  està formada per una única arquivolta recolzada en columnes amb els capitells esculpits. El timpà és llis.