Aragó - Província d'Osca


Santa Maria de la Ribera
(Perarrua, Ribagorça)

42º 15,764'N ; 0º 21,174'E       La població de Perarrua, inicialment no es trobava on la podem veure actualment. En tractar-se d'una zona de frontera, les poblacions i les estructures defensives es localitzaven en llocs elevats, lluny de les planes i de les principals vies de comunicació, molt més difícils de defensar. Aquest era també el cas de Perarrua. La població es va articular al voltant de dos nuclis importants: un situat al voltant del castell del Món i l'església de Sant Climent i l'altre en torn al temple de Sant Martí. Quan la frontera s'allunya cap al sud, és el moment d'ocupar la plana, amb terres més fèrtils i millor comunicada. En aquest moment es crea un nou nucli de població, situat prop del pont que creua el riu Éssera i per aquest motiu era conegut com lo Pont.


Els habitatges, avui desapareguts, s'articulaven al voltant de l'església de Santa Maria de la Ribera, una curiosa construcció del segle XII. Diem "curiosa" per què no trobem cap altre edificació similar en tota la Ribagorça.  Va ser construïda amb planta de creu llatina, amb una sola nau, transsepte i tres absis semicirculars. Malauradament aquesta distribució s'ha perdut en bona part, doncs el braç sud del transsepte i el seu absis van ser eliminats per a construir una sagristia en el seu lloc.

El del costat nord va patir millor sort, tot i que no passa pel seu millor moment. Va ser separat de la nau, cegant l'arc de mig punt que els unia i es va obrir una obertura en el mur oest. Actualment s'utilitza per a guardar les eines i altres estris del cementiri al que l'església dóna servei. Fins i tot l'antiga ara d'altar, actualment girada, serveix per a dipositar-hi eines i en alguns casos els fèretres.


El seu absis és de perfil semicircular, de senzilla factura i amb una finestra espitllerada en la part central.


La mateixa estructura té l'absis principal, malgrat que la seva finestra ha estat cegada.


La nau està coberta amb una volta de canó, decorada amb motius barrocs. Als peus de la mateixa hi ha un cor elevat de fusta, afegit posteriorment.

La porta d'accés es troba en el mur oest. Tant la porta com el porxo que l'aixopluga són de factura tardana, tot i que sembla que l'original també es trobava en aquest indret. Corona aquest mur un campanar de cadireta d'un sol ull, també afegit al temple romànic.