Aragó - Província d'Osca


Mare de Déu de Rocamora
(Sopeira, Ribagorça)

42º 20,803'N ; 0º 44,680'E       No tenim notícies sobre el passat d'aquest temple, que podria haver estat edificat sota el patrocini de la família d'Erill i el monestir de Santa Maria d'Alaó. Rep aquest nom pel color fosc de la pedra de la muntanya que hi ha al seu costat.

L'estructura del temple ens fa pensar que va ser edificat en el segle XI, aprofitant el subsòl rocós, que l'envolta pel costat de tramuntana. En canvi, va ser necessari anivellar el terreny en el costat sud. Així doncs està encaixada entre la roca i el pantà d'Escales, el que dificulta la seva contemplació des de tots els angles, especialment quan la vegetació és abundant.


El temple està format per una petita nau, capçada a l'est per un absis semicircular totalment llis. Aquest presenta una finestra d'esqueixada simple. A la part superior de l'arc triomfal trobem un petit òcul. La nau es cobreix amb una volta apuntada, reforçada per un arc toral, que descansa en dues mènsules. Aquesta no és la  coberta original, de fet es creu que es va construir a finals del segle XII o principis del XIII. La coberta original era de fusta, com ho demostren els forats on anaven les bigues, que veiem en els murs laterals. En alguns d'ells, fins no fa masses anys, encara es conservaven petits fragments de fusta.


Al llarg dels segles el temple va patir algunes alteracions, com la construcció d'un cor elevat als peus de la nau, eliminat durant la recent restauració. Aquest cor era accessible gràcies a una escala situada en l'angle nord-oest de la nau i també per una petita porta oberta en el mur oest, convertida en finestra durant les darreres obres realitzades en el temple. En aquesta actuació també es van substituir les teules de la coberta per lloses de pedra negra.


L'accés al temple es realitza gràcies a una petita porta de mig punt oberta en el mur sud.


En 1997 es va restaurar el temple, gràcies a l'empenta del mossèn Lemiñana. Es va aprofitar per entronitzar una rèplica de Verge de Rocamora, destruïda l'any 1936.

Actualment el temple està custodiat per un ocupants força singulars, que en aquesta imatge podem veure descansant en la volta de l'absis.