SANTUARI DE LA MARE DE LA ROCA

by Joel Marimon

 

El Santuari

L´ermita és molt antiga. Un testament atorgat a Reus L´any 1299 menciona un llegat de 6 diners, per la Mare de Deu de la Roca. Durant la guerra de la Independencia passaven molts combois per la carretera de Valencia, i un día alguns homes de Mont-roig van pendren als francesos unes 60 carreges de farina que seguidament van portar a la L´ermita de la Roca, i la van amagar en una de las coves de la muntanya.Aixo ho van dir al general Suchet i, aquest, el día 13 de Juni de 1811, va trametre a Mont-roig algunas companyies de soldats francesos, els qualss´encaminaren a l´ermita, van agafar lafarina i despres de calar foc al Santuari, van retornar al poble, on van cometre moltes barbaritats.

Acabada la guerra, es reconstrui l´ermita que havia quedat en gran part destruida. La imatge de la Verge fou traslladada aquí, el día 8 de Setembre de 1816.A la guerra civil del 36, van cremar totes las imatges de l´ermita i el día 8 de Setembre de 1940, la nova imatge de la Verge fou entronitzada al seu santuari, pero el 9 d´octubre de 1979 van robar la dita imatge i el 8 de Setembre de 1980 va tenir lloc la reposicio de la nova i actual imatge de la Verge de la Roca, al seu santuari. L´any 1965 es va construir la carretera que va a l´ermita.

Llegenda de la relliscada del rei moro  

Una vegada hi havia un rei moro, que amb el seu cavall, va anara l´ermita de la Roca. Va pujar a dalt l´ermita de Sant Ramón i va robar la llantia d´argent que havia alli. Va baixar, va entrar a l´esglesiai allí va robar les joies de la Mare de Deu. Mentre robava, van començar a sortir nuvols, es feia fosc, i se sentien trons i llamps. El rei va sortir a la plaça, va pujar a dalt del cavall i va marxar, portant tot allo que havia robat. Pero el cavall en sentir l´espetec dels trons i llamps que no paraven, es va desbocar, i quan era a la "baixada del rei moro", va relliscar, i cavall i rei van caure a baix d´e un barranc fondo que hi ha al costat i allí van morir. En la dita baixada encara es veuen les relliscades del cavall. Hi ha qui diu que encara espot veure la silueta del rei moro i la del cavall, a l´altrecostat del barranc, pero si no ho tapen les herbes.

Estret del enllaç: http://www.tinet.cat/~ass/Ermita%20de%20la%20Mare%20de%20Deu%20de%20la%20Roca.htm

Com arribar: MONTROIG DEL CAMP.

Clickeu el mapa.