Juny de 2014 - Sèrie 4 - Qüestió 6

Responeu a les qüestions següents:

 1. La funció \(f(x)=(b–x)\text{e}^{ax}\), amb \(a\) i \(b\) constants, té la representació gràfica següent

  Error

  i sabem que passa pels punts \(A=(0,2)\) i \(B=(2,0)\), i que en el punt \(A\) la recta tangent a la gràfica és horitzontal. Calculeu els valors de \(a\) i \(b\).

  Solució:

  [1 punt]
 2. Calculeu \(\displaystyle \int^{2}_{1} x \ln{x}\,\text{d}x \).

  Solució:

  [1 punt]