Juny de 2014 - Sèrie 4 - Qüestió 5

Responeu a les qüestions següents:

 1. Si \(\boldsymbol{A}\) i \(\boldsymbol{B}\) són dues matrius quadrades d'ordre \(n\), demostreu que

  \(\left( \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \right)^2 = \boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2 \quad\Leftrightarrow\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\)

  Solució:

  [1 punt]
 2. Si \(\boldsymbol{M_1}\) i \(\boldsymbol{M_2}\) són dues matrius de la forma \(\left(\begin{array}{cr}a&-b\\b&a\end{array}\right)\), amb \(a,\,b \in \mathbb{R}\), comproveu que el producte \(\boldsymbol{M_1}\cdot\boldsymbol{M_2}\) té també la mateixa forma i que \(\boldsymbol{M_1}\cdot\boldsymbol{M_2}=\boldsymbol{M_2}\cdot\boldsymbol{M_1}\).

  Solució:

  [1 punt]