Juny de 2014 - Sèrie 4 - Qüestió 2

Responeu a les qüestions següents:

 1. Discutiu el sistema d’equacions lineals

  \( \displaystyle \left\lbrace\begin{array}{r} (k-1)y + (k^2-1) z = 0 \\ (4k+1)x - y - 7z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{array}\right. \)

  en funció dels valors de \(k\).

  Solució:

  [1 punt]
 2. Resoleu el sistema per a \(k = 1\).

  Solució:

  [1 punt]