Juny de 2014 - Sèrie 3 - Qüestió 5

Siguin \(r\) i \(s\) les rectes de \(\mathbb{R}^3\) d'equacions \(\displaystyle r:\frac{x-2}{3}=y=\frac{z+1}{4}\) i \(s: \left( x,y,z \right) = \left(1+2\alpha,3-\alpha,4+3\alpha \right) \), amb \( \alpha \in \mathbb{R} \)

  1. Comproveu que els punts mitjans dels segments que tenen un extrem situat sobre la recta \(r\) i l'altre extrem situat sobre la recta \(s\) formen un pla.

    Solució:

    [1 punt]
  2. Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma \(Ax + By + Cz = D\)) del pla de l'apartat anterior.

    Solució:

    [1 punt]