Juny de 2014 - Sèrie 3 - Qüestió 4

Calculeu l'àrea de la regió del pla limitada en el primer quadrant per les gràfiques de les funcions \(y=x^2\), \(y=4x^2\) i \(y=9\).

Solució:

[2 punts]