Juny de 2014 - Sèrie 3 - Qüestió 3

Un nedador és al mar en un punt \(N\), situat a 3 km d'una platja recta, i just al davant d'un punt \(S\), situat a la platja arran de l'aigua; i vol anar a un punt \(A\), situat també arran de l'aigua i a 6 km del punt \(S\), de manera que el triangle \(NSA\) és rectangle en el vèrtex \(S\). El nedador neda a una velocitat constant de 3 km/h i camina a una velocitat constant de 5 km/h.

  1. Si \(P\) és un punt entre el punt \(S\) i el punt \(A\) que està a una distància \(x\) de \(S\), demostreu que el temps, en hores, que necessita el nedador per a nedar del punt \(N\) al punt \(P\) i caminar des del punt \(P\) fins al punt \(A\) és determinat per l'expressió \(\displaystyle t(x) = \frac{\sqrt{x^2+9}}{3} + \frac{6-x}{5} \).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Calculeu el valor de \(x\) que determina el temps mínim que cal per a anar del punt \(N\) al punt \(A\), passant per \(P\). Quin és el valor d'aquest temps mínim?

    Solució:

    [1 punt]

Esquema: