Juny de 2013 - Sèrie 4 - Qüestió 6

La funció \(f(x)\) és derivable i passa per l'origen de coordenades. La gràfica de la funció derivada és la que veieu aquí dibuixada, essent \(f'(x)\) creixent als intervals \((–\infty, –3]\) i \([2, +\infty)\).

Error

  1. Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció \(f(x)\) en el punt d'abscissa \(x = 0\).

    Solució:

  2. Indiqueu les abscisses dels extrems relatius de la funció \(f(x)\) i classifiqueu aquests extrems.

    Solució:

    [1 punt per cada apartat]