Juny de 2013 - Sèrie 4 - Qüestió 3

Sigui \( \displaystyle A = \left(\begin{array}{rrr} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ p & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{array}\right) \).

  1. Què significa que la matriu \(B\) sigui la matriu inversa de \(A\)?

    Solució:

  2. Trobeu el valor del paràmetre \(p\) perquè la matriu inversa de \(A\) i la matriu transposada de \(A\) coincideixin.

    Solució:

Nota: No aproximeu les arrels mitjançant valors amb decimals; treballeu amb els radicals.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]