Juny de 2013 - Sèrie 4 - Qüestió 2

La corba \(y=x^2\) i la recta \(y=k\), amb \(k \gt 0\), determinen una regió plana.

  1. Calculeu el valor de l'àrea d'aquesta regió en funció del paràmetre \( k \).

    Solució:

  2. Trobeu el valor de \( k \) perquè l'àrea limitada sigui \( \sqrt{6} \; u^2 \).

    Solució:

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]