Juny de 2013 - Sèrie 4 - Qüestió 1 (amb \(x\))

Sabem que el vector \( (2, 1, –1) \) és una solució del sistema

\( \left. \begin{array}{rcl} ax+by+cz &=& a+c \\ bx-y+bz &=& a-b-c \\ cx-by+2x &=& b \end{array} \right\rbrace \)

Calculeu el valor dels paràmetres \(a\), \(b\) i \(c\).

Solució:
[2 punts]