Setembre de 2011 - Sèrie 2 - Qüestió 6

Sigui \( \displaystyle f(a)=\int_0^{\textstyle \frac{1}{a}} \! (a^2+x^2) \, \mathrm{d} x \) per \( a>0 \).

  1. Comproveu que \( \displaystyle f(a)= \frac{1}{3a^3}+a \).

    Solució:

  2. Calculeu el valor del paràmetre \( a \) perquè la funció \( f(a) \) tingui un mínim relatiu.

    Solució:

[1 punt per cada apartat]