Setembre de 2011 - Sèrie 2 - Qüestió 4

Sigui la matriu \( A = \left( \begin{array}{ccc} \frac{-1}{2} & \frac{-\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \).

  1. Calculeu \( A^2 \) i \( A^3 \).

    Solució:

  2. Deduïu el valor de \( A^{101} \).

    Solució:

NOTA: Treballeu amb radicals; no utilitzeu la representació decimal dels elements de la matriu.

[1 punt per cada apartat]