Setembre de 2011 - Sèrie 2 - Qüestió 3

Donada la funció \( f (x)=x^3+ ax^2+ bx+ c \):

 1. Determineu la relació que han de complir els paràmetres \( a \), \( b \) i \( c \) perquè \( f(x) \) tingui un extrem relatiu en el punt d'abscissa \( x=-1 \).

  Solució:

 2. Calculeu el valor del paràmetre \( a \) perquè hi hagi un punt d'inflexió de la funció \( f(x) \) en el punt d'abscissa \( x=0 \).

  Solució:

 3. Determineu la relació entre els paràmetres \( a \), \( b \) i \( c \) sabent que la gràfica de \( f(x) \) talla l'eix \( OX \) en el punt d'abscissa \( x=-2 \).

  Solució:

 4. Calculeu el valor dels paràmetres \( a \), \( b \) i \( c \) perquè es compleixin les tres propietats anteriors alhora.

  Solució:

[0,5 punts per cada apartat]