Setembre de 2011 - Sèrie 2 - Qüestió 1

Donada la matriu \( M = \left( \begin{array}{ccc} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & k-2 & -k \end{array} \right) \) :

  1. Calculeu els valors del paràmetre \( k \) per als quals la matriu \( M \) no és invertible.

    Solució:

  2. Per a \( k=0 \), calculeu \( M^{-1} \).

    Solució:

[1 punt per cada apartat]