Juny de 2000 - Sèrie 1 - Qüestió 4

El circ és a la ciutat i s'ha d'instal·lar. L'especialista a muntar-lo encara no ha arribat i els altres no saben la quantitat de cable d'acer que necessiten. El més espavilat recorda que, un cop tensat el cable des de l'extrem del pal principal fins a un punt determinat del terra amb el qual forma un angle de \(60°\), calen dos metres més de cable que si forma amb el terra un angle de \(70°\). En total han de posar sis cables tensats formant amb el terra un angle de \(60°\). Quants metres de cable necessiten?

Solució:

[2 punts]