Juny de 2000 - Sèrie 1 - Qüestió 3

Donat el sistema d'equacions

\(\left. \begin{array}{rrrrrrr} 3x&–&2y&+&z&=&5 \\ 2x&–&3y&+&z&=&4 \end{array}\right\rbrace\)

  1. Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui incompatible.

    Solució:

  2. Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui compatible indeterminat. Resoleu el sistema que s'obtingui.

    Solució:

[2 punts]