Juny de 2000 - Sèrie 1 - Qüestió 2

Calculeu l'àrea que té l'únic recinte tancat limitat per les gràfiques de les funcions \(y=–x^2+7\) i \(y=\displaystyle\frac{6}{x}\) representat en el dibuix següent:

Error

Solució:

[2 punts]