Càlcul d'àrees

Exercici 1

Considera la funció \(\displaystyle f(x)=x\cdot\cos{x^2} \), la gràfica de la qual és aproximadament la del dibuix següent:

Calcula l'àrea de la regió ombrejada.

Solució:

Exercici 2

Considera la funció \(\displaystyle f(x)=\left(2x-x^2\right)\mathrm{e}^x \), la gràfica de la qual és aproximadament la del dibuix següent:

Calcula l'àrea de la regió ombrejada.

Solució:

Exercici 3

Considera la funció \(\displaystyle f(x)=x \sqrt{4-x^2} \), la gràfica de la qual és aproximadament la del dibuix següent:

Calcula l'àrea de la regió delimitada per la funció i l'eix \(OX\).

Solució: