Posició relativa de dues rectes

Posició relativa de dues rectes

A l'espai dues rectes poden ser coincidents, paral·leles, secants o rectes que es creuen.

Posició relativa de dues rectes expressades com a intersecció de dos plans

Siguin dues rectes \(r\) i \(s\), expressades com a intersecció de dos plans:

\( r:\;\left\lbrace\begin{array}{l}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\[6pt] A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{array}\right. \quad\quad\quad s:\;\left\lbrace\begin{array}{l}A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0 \\[6pt] A_4x+B_4y+C_4z+D_4=0 \end{array}\right. \)

Per determinar quina és la seva posició relativa es pot estudiar la compatibilitat del sistema:

\( \left.\begin{array}{l} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\[6pt] A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \\[6pt] A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0 \\[6pt] A_4x+B_4y+C_4z+D_4=0 \end{array}\right\rbrace \)

Es poden donar-se els següents casos:

Exercici 32

Determina la posició relativa de les dues rectes:

\( r:\;\left\lbrace\begin{array}{rcl} 7x+5y-7z-12 & = & 0 \\2x+3z+11 & = & 0 \end{array}\right. \quad\quad\quad s:\;\left\lbrace\begin{array}{rcl} 5x-5y-z-16 & = & 0\\3x-2y-7 & = & 0 \end{array}\right. \)

Solució:

Exercici 33

Determina la posició relativa de les dues rectes:

\( r:\;\left\lbrace\begin{array}{rcl} x-z & = & 0 \\ y+3z-5 & = & 0 \end{array}\right. \quad\quad\quad s:\;\left\lbrace\begin{array}{rcl} x-5z+4 & = & 0\\ y-4z+2 & = & 0 \end{array}\right. \)

Solució:

Posició relativa de dues rectes definides a partir d'un punt i un vector director

Sigui una recta \(r\), definida a partir d'un punt \(P\) i un vector director \(\vec{u}\) i altra recta \(s\) definida a partir d'un punt \(Q\) i un vector director \(\vec{v}\). Per esbrinar quina és la posició relativa entre les dues rectes es poden fer servir les següents propietats:

\( \displaystyle \begin{array}{lll} \vec{u},\vec{v} \;\;\mathrm{v.l.d.}\quad &\Rightarrow\quad &\left\lbrace\begin{array}{lll} \vec{u},\vec{PQ} \;\;\mathrm{v.l.d.}\quad&\Rightarrow\quad&r\mathsf{\;i\;}s\mathsf{\;\;coincidents} \\[6pt] \vec{u},\vec{PQ} \;\;\mathrm{v.l.i.}\quad&\Rightarrow\quad&r\mathsf{\;i\;}s\mathsf{\;\;paral·leles} \end{array}\right.\\[6pt] \vec{u},\vec{v} \;\;\mathrm{v.l.i.}\quad &\Rightarrow\quad &\left\lbrace\begin{array}{lll} \left[\vec{u},\vec{v},\vec{PQ}\right] = 0\quad&\Rightarrow\quad&r\mathsf{\;i\;}s\mathsf{\;\;secants} \\[6pt] \left[\vec{u},\vec{v},\vec{PQ}\right]\ne0\quad&\Rightarrow\quad&r\mathsf{\;i\;}s\mathsf{\;\;es\;creuen} \end{array}\right. \end{array} \)

Exercici 34

Determina la posició relativa de les dues rectes:

\( \displaystyle r:\;\frac{x-5}{2}=y-1=\frac{-z}{3} \)

\( s:\;(x,y,z)=(2,2,2)+\lambda(-4,-2,6) \)

Solució:

Exercici 35

Determina la posició relativa de les dues rectes:

\( \displaystyle r:\;\frac{x-1}{2}=y=\frac{z-3}{-3} \)

\( \displaystyle s:\;\frac{x}{3}=y-1=\frac{z-2}{2} \)

Solució: