Recta determinada per dos plans

Recta determinada per dos plans

A l'espai, dos plans \(\pi_1\) i \(\pi_2\) no paral·lels determinen sempre una recta.

Per trobar l'equació d'aquesta recta primer s'ha de comprovar que els plans no siguin paral·lels ni coincidents. El més còmode és fer-ho a partir dels coeficients de les equacions generals dels dos plans:

\(\begin{array}{l}\pi_1:\;A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\[6pt]\pi_2:\;A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{array}\)

Exemple

Volem trobar l'equació vectorial de la recta següent:

\(r:\,\left\lbrace\begin{array}{r}2x+y-4z-13=0 \\[6pt]3x-2y-13z-9=0\end{array}\right.\)

A partir dels coeficients observem que els plans no són coincidents, ni paral·lels, i per tant determinen una recta. Per trobar la seva equació hem de resoldre aquest sistema de dues equacions amb tres incògnites, compatible i indeterminat. Tractem a la \(z\) com un paràmetre i resolem el sistema per a \(x\) i \(y\).

\( \left.\begin{array}{r} 2x+y=13+4z \\[6pt] 3x-2y=9+13z \end{array}\right\rbrace \quad\Rightarrow\quad \left\lbrace\begin{array}{l} x=5+3z \\[6pt] y=3-2z \end{array}\right. \)

Aquestes igualtats es poden convertir facílment en les següents equacions paramètriques:

\(\left\lbrace\begin{array}{l} x=5+3\lambda \\[6pt] y=3-2\lambda \\[6pt] z=\lambda \end{array}\right. \;,\,\forall\lambda\in\mathbb{R} \)

I d'aquí obtenim l'equació vectorial:

\(r:\;(x,y,z)=(5,3,0)+\lambda(3,-2,1) \;,\,\forall\lambda\in\mathbb{R} \)

Exemple

Volem escriure la recta següent com a intersecció de dos plans:

\(\displaystyle r:\,\frac{x-5}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+2}{2} \)

Podem escriure cadascuna de les tres equacions com una equació general:

\( \displaystyle \begin{array}{lll} \frac{x-5}{2}=\frac{y-1}{3} & \Rightarrow & 3x-2y-13=0 \\[6pt] \frac{x-5}{2}=\frac{z+2}{2} & \Rightarrow & x-z-7=0 \\[6pt] \frac{y-1}{3}=\frac{z+2}{2} & \Rightarrow & 2y-3z-8=0 \end{array} \)

Aquestes tres equacions formen un sistema de tres equacions amb tres incògnites:

\( \displaystyle \left.\begin{array}{r} 3x-2y-13=0 \\[6pt] x-z-7=0 \\[6pt] 2y-3z-8=0 \end{array}\right\rbrace \)

Aquest sistema és compatible indeterminat. El nombre d'incògnites és \(3\) i el rang de la matriu del sistema i de la matriu ampliada és \(2\). Per tant és un sistema amb un grau de llibertat. Només necessitem dues equacions qualssevol de les tres anteriors per definir la recta \(r\) com a intersecció de dos plans.

Tres plans que es tallen en una recta

\( \displaystyle r:\, \left\lbrace\begin{array}{r} 3x-2y-13=0 \\[6pt] x-z-7=0 \end{array}\right. \)

Nota: En un sistema d'equacions compatible indeterminat, el nombre de graus de llibertat és igual a la dimensió del conjunt solució o, equivalentment, és igual al nombre de paràmetres necessaris per caracteritzar el conjunt solució. Es pot calcular fent la diferència entre el nombre d'incògnites i el rang de la matriu del sistema.

Exercici 17

Troba un punt i un vector director de la recta.

\( \displaystyle r:\, \left\lbrace\begin{array}{r} x+y-z=7 \\[6pt] 3x-y+5z=13 \end{array}\right. \)

Solució:

Exercici 18

Troba un punt i un vector director de la recta.

\( \displaystyle r:\, \left\lbrace\begin{array}{r} 2x+y=7 \\[6pt] z=0 \end{array}\right. \)

Solució:

Exercici 19

Escriu la recta \(r:\,(x,y,z)=(0,0,7)+\lambda(1,2,3)\) com a intersecció de dos plans.

Solució:

Exercici 20

Donada la recta:

\( \displaystyle r:\, \left\lbrace\begin{array}{r} 2x+3y-z=1 \\[6pt] x+y+z-4=0 \end{array}\right. \)

Escriu la equació general del pla que conté a la recta \(r\) i al punt \(A(2,2,3)\)

Solució: