Equació de la recta a l'espai

Equació de la recta a l'espai

Una equació d'una recta en l'espai és una relació que verifiquen les coordenades \(\left(x,y,z\right)\) de tots els punts de la recta.


Equació vectorial

Sigui \(P(x_0,y_0,z_0)\) un punt qualsevol d'una recta \(r\) i sigui \(\vec{v}=\left(v_x,v_y,v_z\right)\) un vector director de la recta, aleshores les coordenades d'un punt genèric \(X(x,y,z)\) de la recta verifiquen la següent equació:

\(\vec{OX}=\vec{OP}+\lambda\,\vec{v}\,,\quad\forall\lambda\in\mathbb{R}\)

O, equivalentment:

\((x,y,z)=(x_0,y_0,z_0)+\lambda\,(v_x,v_y,v_z)\,,\quad\forall\lambda\in\mathbb{R}\)


Equacions paramètriques

Les equacions paramètriques d'una recta a l'espai són les tres equacions que s'obtenen quan s'igualen els components de l'equació vectorial:

\( \left\lbrace\begin{array}{c} x=x_0+\lambda\,v_x \\ y=y_0+\lambda\,v_y \\ z=z_0+\lambda\,v_z \end{array}\right. \,,\quad\forall\lambda\in\mathbb{R} \)


Equacions contínues

Si de cadascuna de les equacions paramètriques s'aïlla \(\lambda\), s'obté:

\( \displaystyle \lambda=\frac{x-x_0}{v_x} \,,\quad \lambda=\frac{y-y_0}{v_y} \,,\quad \lambda=\frac{z-z_0}{v_z} \)

Si s'igualen aquestes expressions:

\(\displaystyle\frac{x-x_0}{v_x}=\frac{y-y_0}{v_y}=\frac{z-z_0}{v_z}\)

Aquestes igualtats s'anomenen equacions contínues de la recta


Observacions:

Exercici 1

Determina tres punts de la recta \(r:\;(x,y,z)=(2,-1,3)+\lambda(1,1,-2)\).

Solució:

Exercici 2

Escriu les equacions paramètriques de la recta que passa pel punt \(P(5,1,0)\) i té la direcció del vector \(\vec{v}=(-2,0,1)\).

Solució:

Exercici 3

Escriu l'equació vectorial i les equacions contínues de la recta que passa pels punts \(P(3,5,4)\) i \(Q(6,2,5)\).

Solució:

Exercici 4

Troba un vector unitari en la direcció de la recta \(r:\;\displaystyle\frac{2-x}{3}=y+1=\frac{z}{5}\).

Solució:

Exercici 5

Escriu l'equació vectorial de cadascuna de les rectes que determinen els eixos de coordenades.

Solució:

Exercici 6

Comprova si el punt \(P(10,4,11)\) pertany a les següents rectes:

\(r:\;\displaystyle\frac{x-4}{3}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-1}{5}\) Solució:
\(s:\;\displaystyle(x,y,z)=(2,-8,3)+\lambda(2,3,2)\) Solució: