\({f(x)=\log_a x}\)

Propietats de la funció logaritme \(f(x)=\log_a x\), amb \(a\in\mathbb{R}^+ - \{1\}\)

Les seves propietats depenen de si el nombre \(a\) és major o menor que 1. Pots variar el valor de \(a\) a la gràfica del costat lliscant el punt taronja.

Si \(a \gt 1\):

\(\mathrm{Dom}f(x) = \left(0,+\infty\right) \)

\(\mathrm{Rec}f(x) = \mathbb{R} \)

\(f(x)\) és contínua \(\forall x \in\mathrm{Dom} f(x)\)

\(f(x)\) talla a l'eix \(OX\) en \( (1,0) \)

\(f(x)\) és estrictament creixent \(\forall x \in\mathrm{Dom} f(x)\)

\(\displaystyle\lim_{x\rightarrow 0^-}f(x)=-\infty\quad\) (Si \(a \gt 1\))

\(\displaystyle\lim_{x\rightarrow +\infty}f(x)=+\infty\quad\) (Si \(a \gt 1\))

La funció presenta una asímptota vertical a \(x=0\).