Taula de derivades

Derivades de les funcions elementals

\( \boldsymbol{f(x)} \) \( \boldsymbol{f'(x)} \) \( \boldsymbol{f(x)} \) \( \boldsymbol{f'(x)} \)
\( c \) \( 0 \)
\( x^p \) \( px^{p-1} \) \( \left[ u(x) \right]^p \) \( p\left[ u(x) \right]^{p-1} u'(x) \)
\( \displaystyle\sqrt x \) \( \displaystyle\frac{1}{2 \sqrt x} \) \( \displaystyle\sqrt {u(x)} \) \( \displaystyle\frac{u'(x)}{2 \sqrt {u(x)}} \)
\( \displaystyle\frac 1 x \) \( \displaystyle-\frac 1{x^2} \) \( \displaystyle\frac {1}{u(x)} \) \( \displaystyle-\frac {u'(x)}{\left[ u(x) \right]^2} \)
\( \displaystyle\frac 1 {x^2} \) \( \displaystyle-\frac 2{x^3} \) \( \displaystyle\frac 1 {\left[ u(x) \right]^2} \) \( \displaystyle-\frac {2u'(x)}{\left[ u(x) \right]^3} \)
\( \displaystyle \sin x \) \( \displaystyle \cos x \) \( \displaystyle \sin {\left[ u(x) \right]} \) \( \displaystyle \cos {\left[ u(x) \right] \cdot u'(x)} \)
\( \displaystyle \cos x \) \( \displaystyle -\sin x \) \( \displaystyle \cos {\left[ u(x) \right]} \) \( \displaystyle -\sin {\left[ u(x) \right] \cdot u'(x)} \)
\( \displaystyle \tan x \) \( \displaystyle \frac{1}{\cos^2 x} \) \( \displaystyle \tan {\left[ u(x) \right]} \) \( \displaystyle \frac{u'(x)}{\cos^2 \left[ u(x) \right]}\)
\( \displaystyle \ln x \) \( \displaystyle \frac{1}{x} \) \( \displaystyle \ln {\left[ u(x) \right]} \) \( \displaystyle \frac{u'(x)}{u(x)} \)
\( \displaystyle \log_a x \) \( \displaystyle \frac{1}{x \cdot \ln a } \) \( \displaystyle \log_a {\left[ u(x) \right]} \) \( \displaystyle \frac{u'(x)}{u(x) \cdot \ln a} \)
\( \displaystyle \mathrm{e}^x \) \( \displaystyle \mathrm{e}^x \) \( \displaystyle \mathrm{e}^{u(x)} \) \( \displaystyle \mathrm{e}^{u(x)} \cdot u'(x) \)
\( \displaystyle a^x \) \( \displaystyle a^x \cdot \ln a \) \( \displaystyle a^{u(x)} \) \( \displaystyle a^{u(x)} \cdot u'(x) \cdot \ln a \)
\( \displaystyle \arcsin x \) \( \displaystyle \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \) \( \displaystyle \arcsin \left[u(x)\right] \) \( \displaystyle \frac{u'(x)}{\sqrt{1-\left[u(x)\right]^2}} \)
\( \displaystyle \arccos x \) \( \displaystyle \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \) \( \displaystyle \arccos \left[u(x)\right] \) \( \displaystyle \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-\left[u(x)\right]^2}} \)
\( \displaystyle \arctan x \) \( \displaystyle \frac{1}{1+x^2} \) \( \displaystyle \arctan \left[u(x)\right] \) \( \displaystyle \frac{u'(x)}{1+\left[u(x)\right]^2} \)

Derivades d'operacions amb funcions

\( \bf{f(x)} \) \( \bf{f'(x)} \)
\( a(x) \pm b(x) \) \( a'(x) \pm b'(x) \)
\( k·g(x) \) \( k·g'(x) \)
\( a(x)·b(x) \) \( a'(x)·b(x)+a(x)·b'(x) \)
\( \displaystyle \frac{a(x)}{b(x)} \) \( \displaystyle \frac{a'(x)·b(x)-a(x)·b'(x)}{\left[ b(x) \right]^2} \)
\( u \left( v(x) \right) \) \( u' \left( v(x) \right) \cdot v'(x) \)