Propietats de les funcions contínues i derivables

Exercici 1

Demostra que l'equació \(\sin x=x-1\) té una arrel real i troba'n una aproximació amb tres xifres decimals correctes.

Solució:

Exercici 2

Comprova que la gràfica de la funció \(f(x)=\cos x-2x+1\) talla l'eix d’abscisses almenys en un punt.

Solució:

Exercici 3

Determina l'arrel de la funció \(f(x)=x^3-x^2-1\) amb una aproximació amb quatre xifres decimals correctes.

Solució: