Funció derivada

Exercici 1

Calcula la funció derivada de:

a) \(\displaystyle f(x) = 12x^5 - 2x^3 - x^2 + 3x - 6 \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = 5x^4 + 6\sqrt{x} - \frac{6}{x^2}\) Solució:
c) \(\displaystyle f(x) = 6\sin x - 4\cos x - 3\tan x\) Solució:
d) \(\displaystyle f(x) = 6\ln x - 2\log x - \log_2 x\) Solució:
e) \(\displaystyle f(x) = 2 \cdot \mathrm{e}^x + 5^x \) Solució:

Exercici 2

Calcula la funció derivada de:

a) \(\displaystyle f(x) = \frac{x-3}{2x^5} \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2x^3} \) Solució:
c) \(\displaystyle f(x) = 2^{3x} \) Solució:
d) \(\displaystyle f(x) = 3x \sin x +2x^2 \cos x \) Solució:
e) \(\displaystyle f(x) = \mathrm{e}^x \cdot \tan x \) Solució:

Exercici 3

Calcula la funció derivada de:

a) \(\displaystyle f(x) = x - 2\arctan x \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = \frac{2x-1}{x+1} \) Solució:
c) \(\displaystyle f(x) = \sin\sqrt{x^2+1} \) Solució:
d) \(\displaystyle f(x) = \ln\frac{1+x}{1-x} \) Solució:
e) \(\displaystyle f(x) = \sin x \cdot \cos x \) Solució:

Exercici 4

Calcula la funció derivada de les funcions trigonomètriques:

a) \(\displaystyle f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x} \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = \csc x = \frac{1}{\sin x} \) Solució:
c) \(\displaystyle f(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \) Solució:

Exercici 5

Calcula la funció derivada de les funcions:

a) \(\displaystyle f(x) = x + \arcsin x + \arccos x \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = \left( x^2+1 \right) \cdot \arctan x \) Solució:
c) \(\displaystyle f(x) = \mathrm{e}^x \cdot \sin x \) Solució:
d) \(\displaystyle f(x) = \ln \left( x \mathrm{e}^x \right) \) Solució:

Exercici 6

Calcula la funció derivada de les funcions:

a) \(\displaystyle f(x) = \ln \left( \tan x \right)\) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = \arcsin \sqrt{x}\) Solució:
c) \(\displaystyle f(x) = \arccos x^2\) Solució:
d) \(\displaystyle f(x) = \ln \left( x^2+4x+4 \right)\) Solució:
e) \(\displaystyle f(x) = \sqrt{x^2+4}\) Solució:

Exercici 7

Calcula la funció derivada de les funcions:

a) \(\displaystyle f(x) = \sin^2 \left( 3x^4 \right)\) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = \ln \left( \cos x \right)\) Solució: