Exercicis de vectors i rectes IV

Exercici 1

Troba el punt simètric de \(P(3,-2)\) respecte a \(C(-2,5)\).

Solució:

Exercici 2

Donats dos vèrtexs d'un triangle \(A(6,3)\) i \(B(3,0)\) i el baricentre \(G(2,0)\), calcula el tercer vèrtex.

Solució:

Exercici 3

Donats els punts \(A(7,1)\) i \(B(-5,7)\), troba les coordenades dels punts que el divideixen en tres parts iguals.

Solució:

Exercici 4

Donats els punts \(P(0,9)\) i \(Q(5,5)\), troba les coordenades dels punts que el divideixen en quatre parts iguals.

Solució:

Exercici 5

Donats els punts \(M(3,4)\) i \(N(5,3)\), troba les coordenades dels punts que el divideixen en cinc parts iguals.

Solució:

Exercici 6

Els punts \(P(-5,1)\) i \(Q(9,3)\) són dos punts diametralment oposats d'una circumferència. Esbrina si els punt \(R(7,-3)\) i \(S(6,8)\) pertanyen també a aquesta circumferència.

Solució:

Exercici 7

Donats els punts \(A(3,2)\) i \(B(5,4)\), troba un punt \(C\) alineat amb \(A\) i \(B\) i que verifiqui que \( 2\cdot\overrightarrow{CA} = 3\cdot\overrightarrow{CB} \)

Solució: