Exercicis de trigonometria V

Exercici 1

Resol la següent equació trigonomètrica, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

\(\displaystyle 5\sin x + 3 = 3\sin x + 4 \)

Solució:

Exercici 2

Resol la següent equació trigonomètrica, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

\(\displaystyle 3\sin^2 x - \cos^2 x = 2 \)

Solució:

Exercici 3

Resol la següent equació trigonomètrica, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

\(\displaystyle \tan\left(90^{\circ}-x\right)=\frac{\tan x}{3}\)

Solució:

Exercici 4

Resol la següent equació trigonomètrica, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

\(\displaystyle \cos^2 x = \cos x \)

Solució:

Exercici 5

Resol la següent equació trigonomètrica, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

\(\displaystyle 2\cos^2 x+3\cos x+1=0\)

Solució:

Exercici 6

Resol la següent equació trigonomètrica, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

\(\displaystyle 5\sin x \cos x= \sin x \)

Solució:

Exercici 7

Resol la següent equació trigonomètrica, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

\(\displaystyle \cos^2 \left( \frac{x}{2} \right) + \cos x = 1 \)

Solució:

Exercici 8

Resol les següents equacions trigonomètriques, donant totes les solucions compreses entre \(0^{\circ}\) i \(360^{\circ}\).

a) \(\displaystyle 2\sin^2 x + 3\sin x = 2 \) Solució:
b) \(\displaystyle 3\tan^2 x - 4\sqrt{3}\tan x + 3 = 0 \) Solució:
c) \(\displaystyle 3\sin x - \frac{1}{\sin x} = 2 \) Solució:
d) \(\displaystyle 2\cos^2 x - \sqrt{3}\cos x = 0 \) Solució:
e) \(\displaystyle 3\left( 1-\cos x \right) = \sin^2 x\) Solució:

Exercici 9

Troba tots els valors \( x \in \left[ 0^{\circ}, 360^{\circ} \right) \) que verifiquen la següent equació trigonomètrica:

\(\displaystyle \cos (2x)-\cos x = 0 \)

Solució:

Exercici 10

Troba tots els valors \( x \in \left[ 0^{\circ}, 360^{\circ} \right) \) que verifiquen la següent equació trigonomètrica:

\(\displaystyle \sin (2x)-\cos x = 0 \)

Solució: