Exercicis de trigonometria III

Exercici 1

Sabent que un angle \(\alpha\) és del quart quadrant i que \(\cos\alpha=\dfrac{1}{3}\), calcula, de manera exacta, el seu sinus i la seva tangent.

Solució:

Exercici 2

Sabent que un angle \(\alpha\) és del tercer quadrant i que \(\tan\alpha=\sqrt{2}\), calcula, de manera exacta, el seu sinus i el seu cosinus.

Solució:

Exercici 3

Quins són els angles \(\alpha \in \left[0^{\circ},360^{\circ}\right)\) que verifiquen \(\sin\alpha=-\text{0,3}\)?

Solució:

Exercici 4

Quins són els angles \(\alpha \in \left[0^{\circ},360^{\circ}\right)\) que verifiquen \(\tan\alpha=-2\)?

Solució: