Reducció al primer quadrant

Angles complementaris
Angles que difereixen en \(\displaystyle\frac{\pi}{2}\)
Angles suplementaris
Angles que difereixen en \(\displaystyle\pi\)
Angles que sumen \(\displaystyle\frac{3\pi}{2}\)
Angles que difereixen en \(\displaystyle\frac{3\pi}{2}\)
Angles conjugats

Exemple:

Volem relacionar les raons trigonomètriques de \(110^{\circ}\) amb les d'un angle del primer quadrant. El seu suplementari és un angle del primer quadrant:

\(180^{\circ}-110^{\circ}=70^{\circ}\)

I les relacions entre les seves raons trigonomètriques són:

Error

\(\displaystyle \begin{array}{l} \sin 110^{\circ} = \sin 70^{\circ} \\[8pt] \cos 110^{\circ} = -\cos 70^{\circ} \\[8pt] \tan 110^{\circ} = -\tan 70^{\circ} \\[8pt] \end{array} \)

Exemple:

Volem relacionar les raons trigonomètriques de \(255^{\circ}\) amb les d'un angle del primer quadrant. És un angle del tercer quadrant, per tant \(255^{\circ}-180^{\circ}\) és un angle del primer quadrant:

\(255^{\circ}-180^{\circ}=75^{\circ}\)

I les relacions entre les seves raons trigonomètriques són:

Error

\(\displaystyle \begin{array}{l} \sin 255^{\circ} = -\sin 75^{\circ} \\[8pt] \cos 255^{\circ} = -\cos 75^{\circ} \\[8pt] \tan 255^{\circ} = \tan 75^{\circ} \\[8pt] \end{array} \)

Exercici 11:

Relaciona les raons trigonomètriques de \(130^{\circ}\) amb les d'un angle del primer quadrant.

Solució:

Exercici 12:

Relaciona les raons trigonomètriques de \(282^{\circ}\) amb les d'un angle del primer quadrant.

Solució:

Exercici 13:

Relaciona les raons trigonomètriques de \(2016^{\circ}\) amb les d'un angle del primer quadrant.

Solució:

Exercici 14:

Relaciona les raons trigonomètriques de \(122^{\circ}\) amb les d'un angle més petit que \(45^{\circ}\).

Solució:

Exercici 15:

D'un angle \(\beta\) sabem que:

a) A quin quadrant pertany l'angle \(\beta\)? Solució:
b) Quan mesura \(\beta\)? Solució: