Exercicis de polinomis V

Exercici 1

Factoritza els següents polinomis:

a) \(\displaystyle 9x^2-4 \) Solució:
b) \(\displaystyle 2x^4-32 \) Solució:
c) \(\displaystyle x^3+3x^2+3x+1 \) Solució:
d) \(\displaystyle 3x^2+3x+\frac{3}{4} \) Solució:
e) \(\displaystyle x^4-5x^3+6x^2 \) Solució:
f) \(\displaystyle x^4-29x^2+100 \) Solució:

Exercici 2

Factoritza els següents polinomis:

a) \(\displaystyle x^3+6x^2-7x-60 \) Solució:
b) \(\displaystyle x^4-12x^3+54x^2-108x+81 \) Solució:
c) \(\displaystyle 6x^3-18x+12 \) Solució:
d) \(\displaystyle x^4-4x^3+6x^2-8x+8 \) Solució:

Exercici 3

Les arrels d'un polinomi de tercer grau són \(1\), \(-1\) i \(\displaystyle\frac{2}{3}\), i el coeficient de \(x^3\) és \(9\). Quin és aquest polinomi?

Solució:

Exercici 4

Factoritza els següents polinomis:

a) \(\displaystyle 24x^3+14x^2-7x-3 \) Solució:
b) \( \displaystyle 16x^4-32x^3+24x^2-8x+1 \) Solució:

Exercici 5

Factoritza els següents polinomis:

a) \(\displaystyle x^4+2x^3-x^2-4x-2 \) Solució:
b) \(\displaystyle x^3-2x-1 \) Solució:

Exercici 6

Calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels polinomis \(P(x)=x^3+4x^2+5x+2\) i \(Q(x)=x^3+5x^2+8x+4\).

Solució:

Exercici 7

Calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels polinomis \(P(x)=6x^2+12x-18\) i \(Q(x)=4x^2-4\).

Solució:

Exercici 8

Calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels polinomis \(P(x)=x^3+x^2-9x-9\), \(Q(x)=x^3+3x^2-x-3\) i \(R(x)=x^3-x^2-9x+9\).

Solució:

Exercici 9

Calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels polinomis \(P(x)=x^2+3x-4\) i \(Q(x)=x^3-x^2-16x+16\).

Solució:

Exercici 10

Calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels polinomis \(P(x)=x^2+3x-4\) i \(Q(x)=x^2-4\).

Solució:

Exercici 11

Calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels polinomis \(P(x)=x^3+3x^2-x-3\) i \(Q(x)=x^3+6x^2+11x+6\). Comprova que el producte dels dos polinomis que acabes de trobar és igual al producte dels polinomis \(P(x)\) i \(Q(x)\).

Solució: