Exercicis de polinomis IV

Exercici 1

Calcula \(k\) perquè el polinomi \(p(x)=3x^4-7x^3+kx-6\) sigui divisible per \(x-3\).

Solució:

Exercici 2

Indiqueu, sense fer la divisió, si el polinomi \(A(x)=2x^3-3x^2+6\) és divisible per \(x+2\).

Solució:

Exercici 3

Esbrina si \(x=3\) és una arrel del polinomi \(P(x) = x^3−2x^2−9\).

Solució:

Exercici 4

Comproveu si algun dels números \(-1\), \(0\), \(1\) i \(2\) és una arrel del polinomi \(B(x)=2x^3-2x^2-4x\).

Solució:

Exercici 5

Determina les arrels reals dels següents polinomis:

a) \(\displaystyle \left( 2x^2-32 \right) \cdot \left( 5x-15 \right)\) Solució:
b) \(\displaystyle \left( x^2+4 \right) \cdot \left( \frac{3x}{4}-1 \right)\) Solució:
c) \(\displaystyle \left( x^2-5 \right) \cdot \left( x^2-3 \right)\) Solució:

Exercici 6

Determina les arrels reals dels següents polinomis:

a) \( x^4-7x^2+10\) Solució:
b) \( x^{10}-6x^9+8x^8 \) Solució:
c) \( x^6-2x^3-15\) Solució:

Exercici 7

Determina les arrels enteres dels següents polinomis:

a) \( x^5+3x^4-13x^3-11x^2+24x+20 \) Solució:
b) \( x^4-2x^3-13x^2+14x+24 \) Solució:
c) \( x^6-6x^5+15x^4-20x^3+15x^2-6x+1 \) Solució:

Exercici 8

Determina les arrels racionals dels següents polinomis:

a) \(\displaystyle 36x^3-9x^2-16x+4 \) Solució:
b) \(\displaystyle 12x^4+17x^3+18x^2+17x+6 \) Solució:
c) \(\displaystyle 8x^3+12x^2+6x+1 \) Solució:

Exercici 9

Calculeu el valor de \(a\) perquè el polinomi \(P(x)=x^3+3x^2+ax+4\) tingui com a arrel els nombre \(-2\).

Solució:

Exercici 10

Calculeu el valor de \(a\) i \(b\) perquè el polinomi \(Q(x)=x^3+ax^2+bx+4\) tingui com a arrels el nombres \(2\) i \(3\).

Solució: