Exercicis de polinomis II

Exercici 1

Calcula, simplificant prèviament, els següents coeficients binomials:

a) \(\displaystyle \binom{12}{3} \) Solució:
b) \(\displaystyle \binom{60}{2} \) Solució:
c) \(\displaystyle \binom{16}{4} \) Solució:

Exercici 2

Resol la següent equació:

\(\displaystyle \binom{x}{2} = 136\)

Solució:

Exercici 3

Resol la següent equació:

\(\displaystyle \binom{x}{x-2}+\binom{x}{x-1} = 105\)

Solució:

Exercici 4

Resol la següent equació:

\(\displaystyle \binom{x}{3} = 35\)

Solució:

Exercici 5

Desenvolupa les potències següents fent servir la fórmula del binomi de Newton.

a) \(\displaystyle \big( 2x+3y \big)^3 \) Solució:
b) \(\displaystyle \left( 6x-\frac{1}{2} \right)^3 \) Solució:
c) \(\displaystyle \left( x-3 \right)^6 \) Solució:

Exercici 6

Calcula el terme de grau quart del desenvolupament de \(\displaystyle \left( 3x-5 \right)^{14}\)

Solució:

Exercici 7

Calcula el terme de vuitè grau del desenvolupament de \(\displaystyle \left( 2x^3-5y \right)^4 \)

Solució:

Exercici 8

Desenvolupa les potències següents fent servir la fórmula del binomi de Newton.

a) \(\displaystyle \big( x+2 \big)^4 \) Solució:
b) \(\displaystyle \big( x-2 \big)^4 \) Solució:
c) \(\displaystyle \big( -x+2 \big)^4 \) Solució:
d) \(\displaystyle \big( -x-2 \big)^4 \) Solució:

Exercici 9

Desenvolupa les potències següents fent servir la fórmula del binomi de Newton.

a) \(\displaystyle \big( x+2 \big)^3 \) Solució:
b) \(\displaystyle \big( x-2 \big)^3 \) Solució:
c) \(\displaystyle \big( -x+2 \big)^3 \) Solució:
d) \(\displaystyle \big( -x-2 \big)^3 \) Solució: